top of page
Kids in Preschool

REMEDIAL TEACHING

‘Remedial teaching? Is dat niet gewoon een duur woord voor bijles?’

Het antwoord op deze vraag is natuurlijk ‘Nee’. Remedial teaching bedoeld voor kinderen die langere tijd minstens een half jaar leerachterstand hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen die voor een bepaald vak nooit hoger dan een D of E scoren met de CITO-toetsen. Maar ook wanneer een kind overal bovengemiddeld op scoort en bij één vak rond het gemiddelde blijft hangen, kan er sprake zijn van een achterstand. Om die reden vraag ik altijd naar een uitdraai van het LeerlingVolgSysteem (LVS). Tijdens het kennismakingsgesprek analyseer ik de DLE-scores van het huidige, maar ook de voorgaande jaren. Zo krijg ik een eerste beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis van jouw kind.

‘Maar wat doe je dan precies?’

Nou, dat is dus een hele goede vraag, want dat weet ik zelf ook nooit voordat ik met een kind aan de slag ga. Geen kind is hetzelfde en daarom zijn handelingsplannen van mijn hand volledig op maat geschreven. Remedial teaching betekent letterlijk vertaald remediërend of herstellend leren.  Tijdens een didactisch onderzoek ga ik op zoek naar de hiaten in het leerproces van jouw kind. Ik wil weten waar de leerachterstand is begonnen en wat daar de mogelijke oorzaken van zijn. Ondanks dat dit onderzoek heel uitgebreid is, heb ik er meestal maar twee contacturen met je kind voor nodig.  Meestal verzamel ik in deze twee uur voldoende informatie om te analyseren. Dit doe ik door middel van spelletjes en korte opdrachtjes, waardoor het niet belastend voor je kind is. 

 

Het onderzoekverslag vormt de basis van het handelingsplan. En in dit handelingsplan staat precies waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. Een remedial teaching-traject duurt meestal 12 weken. Bij Juf Jessica hanteren we heldere tarieven, zodat jij altijd precies weet waar je als ouder aan toe bent.  We werken in die paar maanden binnen een van de kernvaardigheden. 

Je mag van mij verwachten dat we in binnen 3 maanden minimaal een half jaar achterstand inhalen. Het is de bedoeling dat jouw kind daarna weer mee kan komen op de reguliere leerlijn. Wil je nog meer inhalen? Dan is het natuurlijk altijd mogelijk om een traject te verlengen.

bottom of page