top of page
Image by Charisse Kenion

Losse Screenings en Onderzoeken
 

Niveautests
 

 • Rekenen - Bareka Rekenmuurtje

 • Leesvaardigheid - EMT, Klepeltest, AVI

 • Begrijpend lezen - DLE-test

 • Spelling - PI-dictee
   

139,-

79,-

79,-

79,-

TARIEVENLIJST

Kid's Art Supplies

Gratis & Vrijblijvende kennismaking?

Neem contact met mij.

Kennismakingsgesprek (30 minuten)

gratis

Bijles, CITO-training en/of huiswerkbegeleiding (vanaf € 22,48)

Groep (75 minuten per les, max. 6 leerlingen)

 • 4 lessen

 • 8 lessen

 • 20 lessen (een half schooljaar)

 • 40 lessen (een heel schooljaar)

Duoles (55 minuten per les, tarief per leerling)

 • 4 lessen

 • 12 lessen

 • 20 lessen (een half schooljaar)

 • 40 lessen (een heel schooljaar)
   

Individueel (55 minuten per sessie)

 • 4 lessen

 • 12 lessen

 • 20 lessen (een half schooljaar)

 • 40 lessen (een heel schooljaar)
   

120,-

200,-

500,-

900,-

170,-

420,-

680,-

1.200,-

220,-

560,-

880,-

1.600,-

Remedial Teaching
 

 • Los didactisch onderzoek (2 contacturen + onderzoeksverslag incl. actieplan)

 • 8 sessies + onderzoek

 • 12 sessies + onderzoek

 • Verlenging traject (4 behandelsessies)

 • Half jaar behandeltraject (20 sessies + onderzoek)

 • Heel jaar behandeltraject (40 sessies + onderzoek)
   

450,-

900,-

1.150,-

250,-

1.600,-
2.800,-

Faalangsttraining
 

Groepstraining - volgens Vrienden voor het Leven / Friends for Life Resilience

Individueel (10 sessies van 55 minuten)

170,-
 

550,-

Psychomotorische training
 

 • Los psychomotorisch onderzoek

 • Kort traject (6 sessies + onderzoek)

 • Lang traject (12 sessies + onderzoek)

 • Heel jaar (20 sessies)

 • Verlenging traject (per 2 sessies)
   

700,-
1.150,-

1.500,-

2.000,-

180,-

Didactisch Onderzoek:
 

Didactisch onderzoek voor één vakonderdeel
 

450,-

 • Spellen 

 • Rekenen

 • Leesvaardigheid

 • Begrijpend lezen

 • Schrijfvaardigheid

 • Taalvaardigheid

 • Leermotivatie
   

Didactisch kleuteronderzoek

 

Diagnotisch onderzoek naar executieve functies (BRIEF)

 

Diagnotisch onderzoek naar sensorische integratie (Sensory Profile)

 

Beknopte psychomotorische screening

 

Visuele screening

 

Compleet psychomotorisch onderzoek
 

600,-
 

450,-

450,-

150,-

450,-
 

700,-

Losse Screenings en Onderzoeken
 

Niveautests
 

 • Rekenen - BOOM LVS Rekenen/wiskunde + TTA

 • Leesvaardigheid - EMT, Klepeltest, AVI

 • Begrijpend lezen - BOOM LVS Begrijpend lezen

 • Spelling - PI-dictee
   

90,-

90,-

90,-

90,-

bottom of page