top of page
Science Courses

Rekenen

Mag ik je wat vragen? Wat is 4x7?

Juist, 28. Maar hoe ben je hier achter gekomen? Wist je het antwoord meteen of vond je het handiger om de som om te draaien naar 7x4? Heb je geteld in sprongen of het tafeltje in je hoofd opgezegd? Maakte je een getallenlijn in je hoofd? Of heb je er misschien papier bij gepakt? Of  een doos knopen, kralen of lucifers? Maakte je daar rijtjes of groepjes van? Heb je ontdekt dat 4 groepjes van 7 net zoveel is als 7 groepjes van 4?

Wij volwassenen staan er vaak niet bij stil hoe veel dingen een kind allemaal moet leren voordat het sommetjes kan maken. Niet alleen de ouders, maar ook de docenten en methodeboeken vliegen vaak veel te snel door de stof heen en gaan er onterecht vanuit dat kinderen dit allemaal vanzelf oppakken. Bij de meeste kinderen komt dit gelukkig uiteindelijk ook wel goed. Maar er zijn helaas ook veel kinderen die op een zeker moment vastlopen. Wanneer er dan niet adequaat en op tijd wordt ingegrepen, neemt een leerachterstand in een rap tempo toe.

Je kunt zelf zien of jouw kind een leerachterstand heeft door de grafieken van de CITO-toetsen. Wanneer jouw kind een D- of E-score heeft, dan is er meestal sprake van een achterstand van minstens een half jaar ten opzichte van andere kinderen van dezelfde leeftijd.

Helaas beschikken scholen vaak niet over voldoende middelen, tijd, geld en expertise om kinderen met rekenproblemen tijdig en op de juiste manier te ondersteunen. Op slechts 10% van de scholen is een docent aanwezig die de juiste ondersteuning kan bieden en een procesonderzoek mag en kan verrichten. Dit heet een Spoor 3-leraar.

 

Bij Juf Jessica krijg je deze ondersteuning wel. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de LBRT. Ik werk volgens de richtlijnen en beroepscode van de beroepsvereniging. Ik word gecontroleerd op kwaliteit en moet me periodiek laten herregisteren.  Ook hanteer ik het Protocol ERWD en Protocol Dyscalculie – Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0. Momenteel volg ik de opleiding Behandelaar ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en dyscalculie). Dat betekent dat ik straks een van de weinige behandelaars in het land ben die het procesonderzoek mag verrichten wanneer er vermoeden is van dyscalculie. LEES HIER MEER OVER DYSCALCULIE

Een RT-traject Bij Juf Jessica begint altijd met een didactisch onderzoek. Na dit onderzoek volgt een behandeltraject van 8 tot 40 sessies. We bepalen samen de lengte en frequentie van de behandeling. Voor rekenen bestaat het onderzoek uit de volgende onderdelen:
 

Vooronderzoek en onderzoeksplan
 

Tijdens het kennismakingsgesprek stel ik vragen die ik in het onderzoeksplan meeneem. Ook lees ik documenten door, zoals een uitdraai van het Leerlingvolgsysteem, observatieverslagen en mailwisselingen tussen ouders en school. Daarnaast probeer ik contact met school te leggen informatie te krijgen over de gebruikte methodes en hulpmiddelen en welke interventies hebben ingezet. Al deze informatie gebruik ik om het achtergrondverhaal compleet te krijgen. Ook dit kan van invloed zijn op de leerprestaties van een kind. Deze gegevens verwerk ik in een onderzoeksplan.

 

Sessie 1: rekenmotivatie en screening
 

  • Onderzoek naar rekenmotivatie: Tijdens dit onderzoek ga ik op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat vindt jouw kind van rekenen? Wat wil jouw kind graag leren. Is er sprake van (beginnende) faalangst? 

  • Screenende test: Aangepast op de leerbehoeftes van jouw kind doen we samen wat screenende rekenopgaven om te bepalen binnen welk rekendomein en op welk niveau. In sommige gevallen neem ik ook een tempotoets af.

 

Sessie 2: een diagnostisch gesprek
 

Tijdens sessie 1 heb ik de screening verricht en de resultaten hiervan geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan plan ik een diagnostisch gesprek waarbij ik de bouwstenen van een of meerdere rekendomeinen onderzoek. Hierbij wil ik onder andere weten welke (visuele) hulpmiddelen jouw kind gebruikt, welke rekenstrategieën het beheerst en welke nog niet, wat jouw kind al weet en wat het nog moet leren.

 

Onderzoeksverslag

Als alle onderzoeken zijn afgerond, ga ik het onderzoeksverslag schrijven. Hierin geef ik een overzicht van de resultaten van de toetsen, beschrijf ik de observaties. Hier trek ik conclusies uit die uiteindelijk het raamwerk zullen vormen voor de doelen op korte en lange termijn.

 

Handelingsplan
 

Op het onderzoeksverslag baseer ik het handelingsplan. Hierin beschrijf ik aan welke doelen we gaan werken en hoe we dit gaan doen. Hierin streef ik naar zoveel mogelijk samenwerking met jullie als ouders en de school. 

bottom of page