top of page
Image by Gaelle Marcel

SPELLING

Schrijf je paddestoel of paddenstoel? Wellicht weet je dat de tweede variant ‘paddenstoel’ juist is. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend. De basisregel van samengestelde woorden is dat wanneer het meervoud van het eerste deel, in dit geval ‘pad’, op -en eindigt, in de samenstelling een tussen-n geschreven moet worden. Je zou kunnen betwijfelen of hier wel sprake is van een echte samenstelling. Wie denkt er bij het horen van het woord paddenstoel nou aan een stoeltje voor padden? Nee, je denkt aan een vrolijk rood hoedje met witte stippen, ergens in het bos. Daarom zou je ook kunnen zeggen dat paddenstoel een versteende samenstelling is, zoals bolleboos, elleboog, bruidegom en flierefluiter. En dan is de tussen-n-regel niet van toepassing. Geen wonder dat de spelling van paddenstoel door de jaren heen zo vaak veranderd is: Voor 1900 schreef men paddenstoel, in de eerste helft van vorige eeuw paddenstoel, na 1950 werd het weer paddestoel en tegenwoordig schrijf je dus weer paddenstoel. Volg je het nog?

Correct Nederlands schrijven is nog niet zo eenvoudig. We hebben talloze regels die lang niet allemaal logisch zijn en ook nog veel uitzonderingen bevatten. Bedenk daarbovenop dat kinderen tegenwoordig steeds meer met beeld werken en steeds minder met woorden, dan is het niet zo raar dat ze spelling vaak lastig vinden. Het hoeft ook allemaal niet perfect, maar een zekere basis is wel nodig als je de basisschool verlaat. Daarom is het verstandig om in te grijpen als jouw kind moeite blijft hebben met spelling.

Ik werk volgens de richtlijnen en beroepscode van de LBRT. Ik word gecontroleerd op kwaliteit en moet me periodiek laten herregisteren. Daarnaast hanteer ik het Protocol Leesproblemen en dyslexie.

 

Ook alle basisscholen werken met het Protocol Leesproblemen en dyslexie. Dit zijn zij verplicht. Niet altijd gaat dit goed, bijvoorbeeld wegens bezuinigingen of personeelstekort. Als onderdeel van mijn werk kijk ik met je mee en loop ik het leerlingdossier na om te zien of jouw kind op school alles krijgt waar het recht op heeft. Het nadeel aan het Protocol Leesproblemen en dyslexie is dat scholen vrij worden gelaten om de ondersteuning voor jouw kind in te vullen. Er is nauwelijks controle op de kwaliteit van deze ondersteuning.
 

Een RT-traject Bij Juf Jessica begint altijd met een didactisch onderzoek. Na dit onderzoek volgt een behandeltraject van 8 tot 40 sessies. We bepalen samen de lengte en frequentie van de behandeling. Voor spelling bestaat dit uit de volgende onderdelen:

Vooronderzoek
 

Tijdens het kennismakingsgesprek stel ik vragen die ik in het onderzoeksplan meeneem. Ook lees ik documenten door, zoals een uitdraai van het Leerlingvolgsysteem, observatieverslagen en mailwisselingen tussen ouders en school. Daarnaast probeer ik contact met school te leggen om meer informatie te krijgen over de gebruikte methodes en hulpmiddelen en wat ze tot nu toe aan interventies hebben ingezet. Al deze informatie gebruik ik om het achtergrondverhaal compleet te krijgen. Ook dit kan van invloed zijn op de leerprestaties van een kind. Hier schrijf ik een verslag over waarin ik de inhoud van het onderzoek plan.

 

Sessie 1: screening
 

  • Aan de hand van een dictee bepaal ik het vaardigheidsniveau van jouw kind. Daarnaast analyseer ik welke fouten er vooral gemaakt worden. Ook wil ik weten of er verschillen zitten tussen dictee en de spontane spelling. Soms neem ik ook leeskaarten af om te kijken of er sprake is van gecombineerde problematiek.

 

Sessie 2: een diagnostisch gesprek
 

Tijdens sessie 1 heb ik de screening verricht en de resultaten hiervan geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan plan ik een diagnostisch gesprek waarin ik met jouw kind het dictee doorneem en bespreek welke strategieën er gebruikt worden en hoe het gesteld is met het foutenbewustzijn. Eventueel doe ik wat aanvullende tests om een beeld te krijgen van het risico op bijvoorbeeld dyslexie of faalangst.

 

Onderzoeksverslag
 

Als alle onderzoeken zijn afgerond, ga ik het onderzoeksverslag schrijven. Hierin geef ik een overzicht van de resultaten van de toetsen, beschrijf ik de observaties. Hier trek ik conclusies uit die uiteindelijk het raamwerk zullen vormen voor de korte- en langetermijndoelen.

 

Handelingsplan
 

Op het onderzoeksverslag baseer ik het handelingsplan. Hierin beschrijf ik aan welke doelen we gaan werken en hoe we dit gaan doen. Hierin streef ik naar zoveel mogelijk samenwerking met jullie als ouders en de school.

bottom of page