top of page
Girl Reading

Technisch Lezen

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Dat noemen we automatiserend handelen. Onze hersenen zijn de activiteit van lezen zo gewend dat we niet hoeven na te denken over hoe we dat moeten doen. Voor kinderen die moeten leren lezen is dat anders. Zij zien woorden nog niet als geheel, maar ontleden elke klank om uiteindelijk tot de uitspraak van een woord te komen. Dit is zo eenvoudig nog niet. Om tot vlot lezen te komen heb je kennis van alle letters en klanken nodig, maar ook woordenschat en taalvaardigheid. Als één van de bouwsteentjes onvoldoende is ontwikkeld, zal een kind een zwakke lezer blijven. Lastig, want je hebt het de rest van je leven hard nodig. Tijdens remedial teaching onderzoek ik waar jouw kind tegenaan loopt. Ik werk volgens de richtlijnen en beroepscode van de LBRT. Ik word gecontroleerd op kwaliteit en moet me periodiek laten herregisteren. Daarnaast hanteer ik het Protocol Leesproblemen en dyslexie.
 

Ook alle basisscholen werken met het Protocol Leesproblemen en dyslexie. Dit zijn zij verplicht. Niet altijd gaat dit goed, bijvoorbeeld wegens bezuinigingen of personeelstekort. Als onderdeel van mijn werk kijk ik met je mee en loop ik het leerlingdossier na om te zien of jouw kind op school alles krijgt waar het recht op heeft. Het nadeel aan het Protocol Leesproblemen en dyslexie is dat scholen vrij worden gelaten om de ondersteuning voor jouw kind in te vullen. Er is nauwelijks controle op de kwaliteit van deze ondersteuning.
 

Een RT-traject Bij Juf Jessica begint altijd met een didactisch onderzoek. Na dit onderzoek volgt een behandeltraject van 12 tot 40 sessies. We bepalen samen de lengte en frequentie van de behandeling. Voor technisch lezen bestaat dit uit de volgende onderdelen:

Vooronderzoek
 

Tijdens het kennismakingsgesprek stel ik vragen die ik in het onderzoeksplan meeneem. Ook lees ik documenten door, zoals een uitdraai van het Leerlingvolgsysteem, observatieverslagen en mailwisselingen tussen ouders en school. Daarnaast probeer ik contact met school te leggen om meer informatie te krijgen over de gebruikte methodes en hulpmiddelen en wat ze tot nu toe aan interventies hebben ingezet. Al deze informatie gebruik ik om het achtergrondverhaal compleet te krijgen. Ook dit kan van invloed zijn op de leerprestaties van een kind. Hier schrijf ik een verslag over waarin ik de inhoud van het onderzoek plan.

 

Sessie 1: leesmotivatie en screening
 

  • Onderzoek naar leesmotivatie: Tijdens dit onderzoek ga ik op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat vindt jouw kind van lezen? Welke soorten onderwerpen, verhalen en boeken vindt jouw kind interessant? Wat wil jouw kind graag leren? Is er sprake van (beginnende) faalangst?

  • Screening: Aan de hand van wat leeskaarten bepaal ik het huidige vaardigheidsniveau van jouw kind. Ik maak een opname van de test, zodat ik kan analyseren welke leesfoutjes jouw kind maakt.

 

Sessie 2: een diagnostisch gesprek
 

Tijdens sessie 1 heb ik de screening verricht en de resultaten hiervan geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan plan ik een diagnostisch gesprek waarbij ik relevante deelvaardigheden onderzoek. Kent jouw kind alle letters? En hoe goed kan jouw kind de afzonderlijke letters tot woorden plakken? Is het een spellende lezer of toch meer een radende? Het kan ook zijn dat ik meer wil weten over bijvoorbeeld de spelling van jouw kind of de woordenschat.

 

Onderzoeksverslag
 

Als alle onderzoeken zijn afgerond, ga ik het onderzoeksverslag schrijven. Hierin geef ik een overzicht van de resultaten van de toetsen, beschrijf ik de observaties. Hier trek ik conclusies uit die uiteindelijk het raamwerk zullen vormen voor de korte- en langetermijndoelen.

 

Handelingsplan
 

Op het onderzoeksverslag baseer ik het handelingsplan. Hierin beschrijf ik aan welke doelen we gaan werken en hoe we dit gaan doen. Hierin streef ik naar zoveel mogelijk samenwerking met jullie als ouders en de school.

bottom of page