top of page
Image by Charisse Kenion

TARIEVENLIJST

Kennismakingsgesprek (30 minuten)

gratis

Groep (75 minuten per les, max. 6 leerlingen)

 • 4 lessen

 • 8 lessen

 • 20 lessen (een half schooljaar)

 • 40 lessen (een heel schooljaar)

Duoles (55 minuten per les, tarief per leerling)

 • 4 lessen

 • 12 lessen

 • 20 lessen (een half schooljaar)

 • 40 lessen (een heel schooljaar)
   

Individueel (55 minuten per sessie)

 • 4 lessen

 • 12 lessen

 • 20 lessen (een half schooljaar)

 • 40 lessen (een heel schooljaar)
   

120,-

200,-

500,-

900,-

170,-

420,-

680,-

1.200,-

220,-

560,-

880,-

1.600,-

 • Los didactisch onderzoek 
  (2 contacturen + onderzoeksverslag incl. actieplan)

   

 • 8 sessies + onderzoek
   

 • 12 sessies + onderzoek
   

 • Verlenging traject 
  (4 behandelsessies)

   

 • Half jaar behandeltraject 
  (20 sessies + onderzoek)

   

 • Heel jaar behandeltraject
  (40 sessies + onderzoek)

   

450,-

900,-

1.150,-

250,-

1.600,-

2.800,-

Groepstraining - volgens Vrienden voor het Leven / Friends for Life Resilience

Individueel (10 sessies van 55 minuten)

550,-

170,-

 • Los psychomotorisch onderzoek
   

 • Kort traject 
  (6 sessies + onderzoek
  )
   

 • Lang traject
  (12 sessies + onderzoek)

   

 • Heel jaar
  (20 sessies)

   

 • Verlenging traject
  (per 2 sessies)

   

700,-

1.150,-

1.500,-

2.000,-

180-

Niveautests
 

 • Rekenen
  TTA en Boom LVS rekenen-wiskunde

   

 • Leesvaardigheid
  EMT, Klepeltest, AVI

   

 • Begrijpend lezen
  Boom LVS begrijpend lezen

   

 • Spelling
  PI-dictee

   

90,-

90,-

90,-

90,-

Didactisch onderzoek voor één vakonderdeel 
 

450,-

 • Spellen 

 • Rekenen

 • Leesvaardigheid

 • Begrijpend lezen

 • Schrijfvaardigheid

 • Taalvaardigheid
   

Breed didactisch onderzoek

 

Diagnostisch onderzoek naar executieve functies (BRIEF)

 

Diagnotisch onderzoek naar sensorische integratie (Sensory Profile)

 

950,-

450,-

450,-

Kid's Art Supplies

Gratis & VRIJBLIJVENDE kennismaking?

Neem contact met mij.

bottom of page