top of page
Image by Charisse Kenion

TARIEVENLIJST
alle tarieven zijn ter indicatie. Neem contact op als je andere wensen hebt.

Kennismakingsgesprek (30 minuten)

gratis

Groep (75 minuten per les, max. 6 leerlingen)

Per les (minstens 8 lessen)​

Proefles

10% korting bij afname 20 lessen (een half schooljaar) en betaling ineens

20% korting bij afname 40 lessen (een heel schooljaar) en betaling ineens

​+5% extra korting bij betaling ineens van 20 of 40 lessen

*bij betaling ineens van 40 lessen

Individueel (55 minuten per sessie)

Per les (minstens 8 lessen)​

Proefles

10% korting bij afname 20 lessen (een half schooljaar) 

20% korting bij afname 40 lessen (een half schooljaar) 

​+5% extra korting bij betaling ineens van 20 of 40 lessen
 

29,-

39,-

522,-

 

 

928,-

55,-

70,-

 

990,-

1.760,-

1.150,-

60,-

Groepstraining - volgens Vrienden voor het Leven / Friends for Life Resilience

Individueel (10 sessies van 55 minuten)

550,-

170,-

90,-

Geen onverwachte extra kosten: alle afgesproken trajecten zijn inclusief verslaglegging en een onbeperkt aantal online contactmomenten met ouders en school.​

 • Standaard behandeltraject

       2 sessies didactisch onderzoek + 12 behandelsessies

      

 • Half jaar behandeltraject 
  2 sessies didactisch onderzoek + 20 behandelsessies

       

 • Heel jaar behandeltraject
  2 sessies didactisch onderzoek + 12 behandelsessies

 • Procesonderzoek dyscalculie of dyslexie

      uitgebreide intake, 3 sessies didactisch onderzoek, 40 behandelsessies          (45 min) inclusief behandelformulier volgens protocol, verslaglegging

    

 • Verlenging traject 

      per sessie

1.600,-

2.800,-

3600,-

Niveautests (60 min + kort verslag)
 

 • Rekenen
  TTA en Boom LVS rekenen-wiskunde

   

 • Leesvaardigheid
  EMT, Klepeltest, AVI

   

 • Begrijpend lezen
  Boom LVS begrijpend lezen

   

 • Spelling
  PI-dictee

   

Didactisch onderzoek voor één van onderstaande:
2 sessies onderzoek, contactmoment met school, verslaglegging

550,-

 • Spellen 

 • Rekenen

 • Leesvaardigheid

 • Begrijpend lezen

 • Schrijfvaardigheid

 • Taalvaardigheid
   

Breed of intensief didactisch onderzoek

4 sessies onderzoek, contactmomenten met school, klasobservatie, verslaglegging

 

Diagnostisch onderzoek naar executieve functies (BRIEF)

 

Diagnotisch onderzoek naar sensorische integratie (Sensory Profile)

 

1100,-

Kid's Art Supplies

Gratis & VRIJBLIJVENDE kennismaking?

Vul het contactformulier in.

bottom of page