top of page
Students

Bijles, Cito-Training 

& Huiswerkbegeleiding

Onder de naam ‘Bijlesjuf Jessica’ ben ik jaren geleden begonnen aan de keukentafel. Veelal met gratis te downloaden materialen en werkboekjes die school meegaf. Ook toen al onderscheidde ik me van de rest van bijlesaanbieders door het geven van veel persoonlijke aandacht en pakketten op maat. Al snel merkte ik dat er meer nodig was om elk kind echt te geven wat het nodig heeft. Daarom vind je tegenwoordig Bij Juf Jessica veel meer aanbod dan alleen bijles. Meer informatie hierover vind je hier.
 

Ook de reguliere bijles is door de jaren heen geprofessionaliseerd. Ik ben goed op de hoogte van de leerlijnen en de gebruikte methodes op scholen en alle ontwikkelingen rondom de CITO-toetsen en het Leerlingvolgsysteem. We gebruiken materialen die hier naadloos op aan sluiten..
 

Ook groepslessen zijn mogelijk. Dit maakt de bijlessen ook bereikbaar voor ouders met een wat smallere portemonnee zonder op kwaliteit in te leveren. Deelname is al mogelijk vanaf €22,50 per les. Bekijk alle tarieven hier. Kinderen in de groepsles profiteren van dezelfde voordelen als kinderen in een individuele les. Het enige verschil is dat zij de aandacht moeten delen met maximaal 4 andere kinderen. Dit hoeft niet nadelig te zijn. Integendeel, bij veel kinderen die hier komen gaat het in de klas allemaal niet zo soepel. Bij Juf Jessica doen zij een positieve groepservaring op in een rustig en stimulerend werkklimaat. Om deze reden kiezen veel bestaande klanten vaak voor groepsles als aanvulling op de individuele ondersteuning.

Een volledige tarievenlijst vind je hier.

bottom of page