top of page
Students

Bijles & training voor CITO, IEP, doorstroomtoets

Op zich gaat alles oké. Je kind komt redelijk mee in de les en scoort overal voldoende of hoger op. Toch denk je dat er meer in zit Bijvoorbeeld omdat het voorlopig advies tegenviel of omdat er op jullie school vaak lessen uitvallen.

Bij Juf Jessica krijgt jouw kind les op niveau. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze lessen. Elk jaar actualiseren we ons lesprogramma. En we differentiëren waar dat nodig is. Het instapniveau van onze lessen is 2F, vergelijkbaar met een startende HAVO-leerling. Gedurende het jaar werken we toe naar niveau 3F. Dit staat gelijk aan een startende VWO-leering.

We kunnen dit waarmaken, want:

·      We werken met zorgvuldig geselecteerde doelen;

We lopen al jarenlang mee en weten hierdoor precies welke onderdelen lastig zijn. Hier is vaak te weinig aandacht voor in de klas, terwijl ze bijvoorbeeld wel in CITO, IEP en Doorstroomtoets aan bod komen. Wij richten ons specifiek op deze onderdelen en laten overbodige zaken achterwege.

·      Alle kinderen krijgen voldoende persoonlijke aandacht;

We werken met twee docenten op een kleine groep van maximaal 8 leerlingen. Leerlingen worden pas toegelaten na een persoonlijk gesprek gebaseerd op jullie wensen en de meest recente cito-scores. Mocht jouw kind bij een bepaald onderdeel meer oefening of instructie nodig hebben dan de rest, dan geven deze direct extra hulp. Heeft jouw kind juist meer uitdaging nodig? Dan geven we dat ook graag.

·      Onze lessen hebben een vaste opbouw.

Een gestructureerd leerklimaat is noodzakelijk voor een goede les. We dragen de stof stapsgewijs over, zodat de aandacht niet verslapt en we goed zicht hebben op wat jouw kind werkelijk begrijpt. We begeleiden de kinderen in het kiezen van verwerkingsopdrachten. Zo ontwikkelen ze zelfinzicht in hun krachten en uitdagingen.

 

Praktische informatie

We geven de lessen elke donderdagmiddag (schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd) gedurende het hele schooljaar in twee blokken van 18 weken.

16.00-17.00 Rekenen

17.00-18.00 Spelling en Taal

18.00-19.00 Begrijpend lezen

De kosten zijn €450 per vak en per periode. Bij afname van meerdere vakken geldt een korting van 5%. Nij inschrijving voor het hele  schooljaar en betaling ineens ontvang je nogmaals 5% korting.

Een gedetailleerde lesplanning ontvang je in de week voor start van de lessen. Zo ben jij als ouder op de hoogte van wat we per week behandelen.

Belangrijk om te weten: Heeft jouw kind veel persoonlijke aandacht nodig? Dan is remedial teaching beter geschikt. Meer informatie hierover vind je hier.

Meld je vrijblijvend aan

Ik meld mij aan voor
bottom of page